Atnaujnsime svetainę pagal BDARIMAS

Išlikite ramūs – viskuo pasirūpinsime mes. Greitai atnaujinsime jūsų svetainę, kad atitiktų bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) keliamus reikalavimus.

DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS.
KAS TAI?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – tai Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. priimtas reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.Nuo 2018 gegužės 25 d. visos įmonės ir įstaigos Lietuvoje turi tvarkyti asmens duomenis pagal šį reglamentą.

Nuo kada?

2018 m. gegužės 25d.

Kas turi tvarkyti asmens duomenis?

Visos įmonės ir įstaigos

Bauda gali siekti*

10 mln. - 20mln. EUR

Priklausomai nuo reglamento pažeidimo pobūdžio bauda gali siekti nuo 2 iki 4 proc. ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, arba nuo 10 000 000 iki 20 000 000 EUR.

Ar reglamento įgyvendinimas aktualus jūsų įmonei?

Taip, jeigu atitinkate bent vieną iš šių sąlygų:

Imas

Turite klientų fizinių asmenų

Imas

Tvarkote darbuotojų asmens duomenis

Imas

Vykdote tiesioginę rinkodarą

Imas

Vykdote vaizdo stebėjimą

Mes galime atnaujinti jūsų svetainę, kad atitiktų keliamus reikalavimus

Imas

Įdiegti svetainėje „Slapukų naudojimo taisyklių“ pranešimą (angl. Cookie Policy).

Imas

Paruošti dokumentaciją, kurioje aprašomas slapukų naudojimo paskirtis jūsų svetainėje.

Imas

Visoms svetainėje esančioms formoms pridėti mygtuką ar pranešimą, kuris nurodytų, jog vartotojas sutinka su duomenų kaupimu.

Sudominome?

MES PASIRUOŠĘ! Susisiekite.